osobní
automobily

nákladní vozy zemědělské stroje

Technický rádce


Základní vysvětlení pojmů

 • Protektorování technologií "za tepla v lisu" - vulkanizace nově naneseného materiálu (běhounová směs a u osobních pneumatik i bočnicová páska) probíhá v protektorovacím lisu při tlaku 1,3 - 1,7 MPa a teplotě cca 140 -1450 C

Navalování běhounové směsi na osobní plášťLisování běhounu a bočnice osobního pláště - VulkanizaceLisování běhounu nákladního pláště - Vulkanizace

 • Protektorování technologií "za studena" - na odrásaný plášť se pokládá již předvulkanizovaný běhoun a jeho spojení s plášťěm probíhá v autoklávu při tlaku cca 450 - 500 kPa a teplotě
  cca 110 -1150 C

Pokládka předvulkanizovaného pasuVálečkování položeného pasuObálkování a konečná vulkanizace v Autoklávu

 • Protektor - plášť obnovený od ramene k rameni (pouze nový běhoun). Postup se využívá zejména  při protektorování pneumatik pro nákladní automobily technologiemi "za studena" i "za tepla".

PROTEKTOR - obnovený pouze běhoun

 • Celoprotektor - plášť obnovený od patky k patce (nový běhoun + nová bočnice). Postup se využívá zejména  při protektorování pneumatik pro osobní automobily a pouze u technologie "za tepla".

CELOPROTEKTOR - obnovený běhoun i bočnice

[ Nahoru ]

Volba pneumatik a diskových kol

Pneumatiky pro daný typ vozidla určuje vždy výrobce vozidla ve spolupráci s výrobcem pneumatik, přičemž je přípustné používat pneumatiky s vyšší kategorií rychlosti. Při změně pláště za jiný rozměr je třeba dodržet zákonné předpisy, tj. změna musí být zaznamenána v technickém průkazu vozidla.

Optimální jízdní vlastnosti vozidla lze dosáhnout jen s pneumatikami stejného druhu. To znamená, že na vozidle smí být (s výjimkou nouzového dojetí) současně použity jen pneumatiky stejného rozměru a konstrukce, přičemž na téže nápravě smějí být tzv. shodné pneumatiky (tj. pneumatiky stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky). Vzájemná kombinace plášťů různých konstrukcí na vozidle není dovolena. Další podrobnosti viz Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb.

V případě zimních pneumatik M+S doporučujeme z bezpečnostních důvodů používat tyto vždy na celém vozidle, nejenom na jedné nápravě. Vzájemnou kombinaci zimních pneumatik s letními lze akceptovat jen v případě, kdy zbytková hloubka drážky zimního dezénu < 4 mm, tj. hranice, kdy zimní pneumatika ztrácí své speciální zimní vlastnosti.

[ Nahoru ]

Montáž pneumatik

Montáži pneumatik je třeba věnovat z bezpečnostních důvodů mimořádnou péči a měl by ji proto provádět jen řádně zaškolený pracovník. Používejte vždy jen disková kola předepsané velikosti, v perfektním technickém stavu, tj. mechanicky nepoškozená, zbavená zbytků rzi a v případě ocelových kol opatřená i ochranným nátěrem.
Namontovanou pneumatiku nahuštěnou na předepsaný provozní tlak je třeba dynamicky vyvážit.

Před montáží nových pneumatik na vozidlo doporučujeme dále zkontrolovat a případně seřídit všechny prvky geometrie podvozku a pokud je to nutné dovyvážit kola přímo na nápravě. Doporučujeme rovněž důsledně dodržovat použití ochranných čepiček ventilů, zejména kovových, které chrání ventil proti vnikání nečistot a následné netěsnosti. Nové pneumatiky (nově protektorované) doporučujeme používat prvních několik set kilometrů jízdy při nižších provozních rychlostech - dojde tak ke stabilizaci povrchu běhounu, což se příznivě projeví vyšší životností pláště.

[ Nahoru ]

Opotřebení pneumatik

Protože hloubka dezénu pneumatik se v průběhu užívání snižuje, brzdná dráha vozidla zejména na mokré vozovce je podstatně delší. Nebezpečí aquaplaningu (tj. ztráty kontaktu vozidla s vozovkou v důsledku vodního klínu mezi pneumatikou a povrchem vozovky) se proto zvyšuje u pneumatik s malou zbytkovou hloubkou dezénové drážky. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je proto nanejvýš důležité včas vyměnit ojetou pneumatiku za novou, tj. dokud zbytková respektive bezpečnostní hloubka drážky není menší než 1,6 mm.

Úroveň minimální bezpečnostní hloubky drážky signalizují tzv. indikátory opotřebení, což jsou výstupky na dně drážek vysoké rovněž 1 ,6 mm.

Rovnoměrné opotřebení běhounu všech pneumatik na vozidle prodlužuje jejich životnost, zvyšuje tak ekonomiku provozu a přispívá i k vyšší bezpečnosti provozu. Zejména u vozidel s předním náhonem doporučujeme proto záměnu pneumatik z přední nápravy na zadní a naopak v pravidelných intervalech při zachování smyslu otáčení kol.

[ Nahoru ]

Poškození pneumatik

Většina poškození pneumatik vzniká v důsledku nesprávného tlaku vzduchu. Proto doporučujeme kontrolovat tlak v pneumatikách každé dva týdny. Při jízdě se tlak v pneumatikách vlivem deformační práce pláště zvýší. Toto je normální fyzikální jev, proto tlak nesmí být za žádných okolností upravován.

Stálý a vyvážený styl jízdy je pro pneumatiky prospěšný. Prudká akcelerace a sportovní způsob jízdy 'brzda-plyn' životnost pneumatik výrazně zkracují. Podobně i extrémní bodové namáhání např. při rychlém najetí na překážku může být příčinou vzniku poškození (často i skrytého) nebo úplného zničení pneumatiky. K tomuto druhu poškození přispívá mimo vysoké rychlosti i přehušťování pneumatik.

Taktéž podhušťování příp. přetěžování vede k rychlejší únavě kostry, intenzivnímu opotřebení běhounu a tedy i k předčasnému vyřazení pláště z provozu.

[ Nahoru ]

Stárnutí pneumatik

Stárnutí pneumatik je dlouhodobý proces, ke kterému dochází v důsledku složitých fyzikálně chemických pochodů za přítomnosti kyslíku a ozónu. Negativně ovlivňuje provozní způsobilost plášťů.

Pneumatiky starší 10 let mohou být proto používány jen v případě, že byly již dříve provozovány normálním způsobem. V žádném případě by neměly být používány nejeté pláště po tuto dobu skladované.

[ Nahoru ]

Opravy pneumatik

Opravárenství pneumatik je z hlediska bezpečnosti provozu činnost velmi náročná a zodpovědná, proto by ji měl provádět vždy jen specialista.

Vyhláška č. 341/2002 Sb. ukládá, že na plášti musí být všechna poškozená místa trvale opravena. Je proto nepřípustné používat duše do neopraveného bezdušového pláště jako náhradní řešení.

Těsnicí opravárenské spreje nedoporučujeme používat pro trvalé opravy, ale vždy jen na dojetí, stejně jako opravy bez demontáže pláště z ráfku za použití speciálních předvulkanizovaných ucpávek.

Opravy poškození zasahující nárazník nebo kostru je třeba provést metodou vulkanizace za tepla nebo za studena po předchozí podrobné prohlídce a úpravě poškozeného místa pláště. Každá oprava by měla být provedena co možná nejdříve po vzniku poškození, jinak může dojít (zejména u plášťů s ocelovým nárazníkem) k rozšíření poškození nebo i zničení pláště v důsledku vnikajících nečistot a vlhkosti.
Prořezávání plášťů pro osobní automobily je zakázáno.

[ Nahoru ]

Skladování pneumatik

Pneumatiky na discích se skladují poskládány na sobě nebo zavěšeny. Pneumatiky bez ráfku se skladují postaveny vedle sebe (viz obrázek). Aby však nedocházelo k deformacím takto uskladněné pneumatiky, doporučuje se cca 1× za 30 dní pneumatiky pootočit.

Skladovani pneumatik - pneumatiky na ráfku, pneumatiky bez ráfku

Skladování plášťů je třeba provádět v tmavých, suchých a chladných místnostech bez průvanu. Nadměrné vystavování slunci, teplu a průvanu těmto výrobkům škodí a je příčinou předčasného stárnutí, které se projevuje ve formě drobných trhlin na povrchu pryže. Plášť nesmí dále přijít do kontaktu s produkty ropného původu (jako jsou např. oleje, pohonné hmoty, mazadla apod.), které způsobují, že pryž se stává houbovitou a ztrácí své elastické vlastnosti vulkanizátu.

[ Nahoru ]

Index nosnosti a kategorie rychlosti

Index nosnosti (LI - Load Index) je číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.

Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg
70 335 90 600 110 1060 130 1900 150 3350
71 345 91 615 111 1090 131 1950 151 3450
72 355 92 630 112 1120 132 2000 152 3550
73 365 93 650 113 1150 133 2060 153 3650
74 375 94 670 114 1180 134 2120 154 3750
75 387 95 690 115 1215 135 2180 155 3875
76 400 96 710 116 1250 136 2240 156 4000
77 412 97 730 117 1285 137 2300 157 4125
78 425 98 750 118 1320 138 2360 158 4250
79 437 99 775 119 1360 139 2430 159 4375
80 450 100 800 120 1400 140 2500 160 4500
81 462 101 825 121 1450 141 2575 161 4625
82 475 102 850 122 1500 142 2650 162 4750
83 487 103 875 123 1550 143 2725 163 4875
84 500 104 900 124 1600 144 2800 164 5000
85 515 105 925 125 1650 145 2900 165 5150
86 530 106 950 126 1700 146 3000 166 5300
87 545 107 975 127 1750 147 3075 167 5450
88 560 108 1000 128 1800 148 3150 168 5600
89 580 109 1030 129 1850 149 3250 169 5800

[ Nahoru ]

Kategorie Rychlosti (SS - Speed Symbol) je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.

Symbol

J K L M N P Q R S T U H V W
Max. rychlost [km/h] 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270

[ Nahoru ]

Značení plášťů na bočnici - osobní automobily

Značení plášťů na bočnici - osobní pneumatiky

1 155/80R 14 81Q Označení rozměru pláště:
(jmenovitá šiřka pláště / profil v %; R - radiální konstrukce;
14 - jmenovitý průměr ráfku v palcích; 81 - index nosnosti;
Q - kategorie rychlosti)
2 Winter Radial W780 Obchodní značka; W780 - označení dezénu
3 M+S Zimní pneumatika (hrubý dezén, lamely, zimní směs)
4 Q Rychlostní kategorie:
Q - 160 km/hod R - 170 km/hod S - 180 km/hod T - 190 km/hod
5 DOT - XXXX Datum výroby (kde XXXX je např. 3704 , tzn. 37 týden, 04 rok)
6 TWI Indikátor opotřebení (1,6 mm)
7 RETREAD Mezinárodní označení protektorované pneumatiky
8 E8 108R-000017 Homologační znak podle UN ECE Regulation 108 - přidělené číslo
9 TUBELESS Bezdušové provedení pláště
10 Max. Load 462 kg
Max. Inflation 250 kPa
Nejvyšší nosnost pneumatiky v kg;
Nejvyšší dovolené huštění pneumatiky v kPa
11 ROTATION Předepsaný směr otáčení směrových pneumatik (zejména zimní)

[ Nahoru ]

Tabulka alternativních záměn pneumatik

Rozměry pneumatik na stejném řádku mají zpravidla stejný nebo podobný odvalený obvod.

Pneumatiky pro osobní automobily vyrábněné naší společností jsou označeny takto:

Profil 80 Profil 70 Profil 65 Profil 60 Profil 55
165R 13 185/70R 13 185/65R 14 195/60R 14 195/55R 15
135R 13 155/70R 13 165/65R 13 185/60R 13
165/60R 14
195/55R 13
145R 13 165/70R 13 175/65R 13
165/65R 14
185/60R 13
175/60R 14
185/55R 14
195/55R 14
155R 13 175/70R 13 175/65R 14 205/60R 13 205/55R 14
185/55R 15
185/60R 14
155R 13
145R 14
165/70R 14 175/65R 14
185/65R 14
185/60R 14 205/55R 14
195/55R 15
195/60R 14
155R 14 175/70R 14 195/65R 14 205/60R 14 205/55R 15
175R 14
155R 15
195/70R 14
175/70R 15
195/65R 15 205/60R 15 205/55R 16

[ Nahoru ]

Značení plášťů na bočnici – nákladní automobily

Protektorujeme pneumatiky pro nákladní automobily diagonální nebo radiální konstrukce, přičemž

 • Diagonální konstrukce pláště je značena například takto: 6,50-20;  11,00-20;  12,00-20 atd.
 • Radiální konstrukce pláště je značena například takto: 6,50R 20;  11,00R 20;  295/80R 22,5 atd. (pláště pro nákladní automobily takto označené v našem katalogu jsou vždy v provedení ALL STEEL, pláště v provedení STEEL jsou navíc doplněny dodaktem K, na bočnici pláště je označení vždy v plném znění).

Bočnice námi protektorovaných pneumatik pro nákladní automobily zůstávají po procesu zpravidla v původní podobě. Navíc obsahují obvykle tyto nové údaje:

Technologie "za tepla" (vytlačeno v rameni)

Značení plášťů na bočnici – nákladní automobily, technologie za tepla

 • Označení výrobce: PROTEKTORY Praha
 • Datum výroby: kde XXXX je např. 3704 , tzn. 37 týden, 04 rok)
 • Označení protektoru: RETREAD
 • Kategorie rychlosti: např. "J" – 100 km/hod
 • Homologační znak: E8 109R 000017 (podle UN ECE Regulation 109 )

Technologie "za studena" (totožné údaje jako "za tepla" ale štítek na bočnici)

Značení plášťů na bočnici – nákladní automobily, technologie za studena

[ Nahoru ]

Aktuality

Vyhledávání